Juridische ‘fit’ scan

Met onze Juridische Fit Scan kunt u uw overeenkomsten en contracten laten controleren op eventuele gaten of onjuistheden. In drie of vier simpele stappen weet u precies de zwakke en sterke kanten van uw documenten. Zo staat u altijd sterk.

Als werkgever is het belangrijk om uw juridische documenten op orde te hebben. U zit natuurlijk niet te wachten op een juridisch geschil. Maar wat gebeurt er als er tijdens een geschil blijkt dat uw reglementen, protocollen en arbeidscontracten niet juist zijn?

Linea Rechta helpt! Met onze Juridische Fit Scan kunt u uw overeenkomsten en contracten laten controleren en staat u altijd sterk. Wij brengen uw juridische risico’s aan het licht. Na onze Fit Scan beschikt u over de juiste en geactualiseerde documenten, getoetst aan de laatste wet- en regelgeving en jurisprudentie.

Hoe werkt de Juridische Fit Scan?

  1. U overhandigt één of meer te toetsen juridische documenten.
  2. De arbeidsrechtsspecialisten van Linea Rechta toetsen uw juridische document(en) op inhoud en actualiteit.
  3. U ontvangt een telefonische terugkoppeling met suggesties, aanvullingen en/of aanpassingen.
  4. Indien gewenst, kunnen wij de juridisch documenten ook voor u aanpassen zodat ze weer voldoen aan de laatste wet- en regelgeving.

De voordelen:

  • Uw juridische documenten zijn volledig op uw situatie geschreven.
  • Uw juridische documenten zijn actueel.
  • U staat sterker en u heeft lagere juridische kosten in geval van een geschil.