Mediation

Conflicten op de werkvloer. Het kan overal gebeuren en soms wordt u erbij betrokken zonder dat u dit wilt. Tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling of tussen werkgever en OR. Over de hoogte van het loon, de functie-indeling of de uitwerking van verlofregelingen. Hoe lost u een arbeidsconflict op zonder de arbeidsverhoudingen te verstoren?