Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u samen werkt aan een oplossing onder begeleiding van een professionele mediator. Voor succesvolle mediation is de deskundigheid van de mediator belangrijk. Zeker in situaties van ontslag moet de mediator de weg weten in het doolhof van juridische regelingen. Mediation kan de samenwerking juist ook herstellen en de re-integratie van een (zieke) werknemer versnellen.

Mediation is vaak minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Het kan u tijd en geld besparen. Bovendien verlangt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) dat de werkgever constructief overleg voert met de medewerker en samen probeert een passende oplossing te bereiken.  

mr Sandra In ’t Zandt is een ervaren mediator in arbeidszaken. Neem voor meer informatie en een vrijblijvend gesprek contact op.