Mediation

Conflicten op de werkvloer. Het kan overal gebeuren en soms wordt u erbij betrokken zonder dat u dit wilt. Tussen werkgever en werknemer, tussen werknemers onderling of tussen werkgever en OR. Over de hoogte van het loon, de functie-indeling of de uitwerking van verlofregelingen. Hoe lost u een arbeidsconflict op zonder de arbeidsverhoudingen te verstoren?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij je samen werkt aan een oplossing onder begeleiding van een professionele mediator. De mediator kiest geen partij maar blijft onafhankelijk en neutraal. Het gaat niet om winnen of verliezen, maar om het vinden van een win-win oplossing. Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Mediation kan de re-integratie van een zieke werknemer versnellen. Dat bespaart jou tijd en geld.

Sandra in ‘t Zandt is MfN registermediator en voldoet aan de kwaliteitseisen van de Mediatorsfederatie Nederland. MfN registermediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en werken volgens de gedragsregels van het MfN Mediatonreglement.

Is er sprake van een conflict? Maak er meteen werk van.

Bel Sandra (06 – 34 744 212) of stuur een e-mail naar advies@lineare