U heeft een werknemer in dienst voor bepaalde tijd met uitzicht op een vast contract bij goed functioneren. Na een jaar bent u er nog niet helemaal uit en verlengt u het contract met een jaar. Uiteindelijk besluit u dat u zonder de werknemer verder wilt. Over de periode dat de werknemer bij u in dienst is heeft u geen functioneringsgesprekken gehouden. Ontslag bij een tijdelijk contract is normaal geen probleem, maar hoe zit het met de afspraak voor een vast contract?

Een vast contract beloven

In mei 2014 was er een soortgelijke zaak in Maastricht. Een werknemer kreeg een jaarcontract met de belofte op een vast contract bij goed functioneren. Na een jaar bleef dit contract voor onbepaalde tijd echter uit. Hij kreeg nog een jaarcontract.

Ontslag zonder enige feedback

Kort voor de afloop van het tweede tijdelijke contract werd de werknemer schriftelijk op de hoogte gesteld dat zijn contract niet wordt verlengd. Dit zonder opgave van een reden. Ook zijn er geen functionerings- of voortgangsgesprekken gevoerd. Maar hoe zit dit dan met de gemaakte belofte en het ontslag bij een tijdelijk contract? De werknemer koos er voor om dit ontslag te accepteren maar wel een schadevergoeding te eisen.

Schadevergoeding omdat er niets is gedocumenteerd

Uiteindelijk kreeg de werknemer een halve maand loon aan schadevergoeding. De werkgeefster wordt verweten dat ze geen fatsoenlijk personeelsbeleid hanteert. Er worden geen functionerings-, beoordelings- en evaluatiegesprekken gehouden of gedocumenteerd. Nergens blijkt dus dat de werknemer niet goed functioneerde.

Onheldere contracten zorgen mogelijk voor problemen

Helderheid met betrekking tot zowel arbeidscontracten en personeelsbeleid zijn uiterst belangrijk. Deze uitspraak leert ons dat beloftes over mogelijke verlenging na een contract van bepaalde tijd mogelijk problematisch zijn. Vanaf 2015 worden de eisen nog zwaarder. Het wordt dan ook moeilijker om het disfunctioneren van een medewerker ‘af te kopen’ bij een kantonrechter. Vaak wordt de gevraagde ontbinding geweigerd als de spelregels niet zijn nageleefd.

Bij Linea Rechta weten we helder, duidelijk en begrijpelijk een contract op te stellen. Ook adviseren en helpen we u graag met de dossieropbouw van uw werknemers. Wilt u niet voor verrassingen komen te staan? Neem dan nu contact met ons op!