Overeenkomsten

Natuurlijk neemt u alleen mensen aan die bij uw organisatie passen. Maar als het aantal medewerkers groeit, de markt verandert of als persoonlijke situaties en wensen veranderen, dan weet u als geen ander dat er mogelijk iets gebeurt. Heeft u de belangrijkste juridische zaken goed voor elkaar?

Linea Rechta weet waar de knelpunten zitten. Hierdoor bent u altijd voorbereid. Wij bouwen samen met u aan een sterk juridisch fundament: grondig, actueel en praktisch. Wij werken met u mee op een deskundige en praktische manier. Complexe juridische zaken maken wij helder en inzichtelijk, toegesneden op uw persoonlijke werksituatie en in begrijpelijke taal.

Arbeidsovereenkomst

Linea Rechta helpt u met het opstellen van effectieve arbeidsovereenkomsten voor uw organisatie. Ook controleren wij bestaande arbeidsovereenkomsten op de laatste wet- en regelgeving.

In een arbeidsovereenkomst staan de afspraken die een werknemer en werkgever met elkaar maken. Het schriftelijk vastleggen van deze afspraken moet natuurlijk goed gebeuren. Zo voorkomt u onduidelijkheden op het moment dat er sprake is van een geschil.

Bijzondere bedingen in een arbeidsovereenkomst

Wilt u een voorwaarde of bijzondere afspraak in een contract vastleggen? Linea Rechta adviseert u graag of stelt een beding voor u op.

Denk hierbij aan concurrentie-, relatie, geheimhoudings-, en boetebeding. Het opstellen van een beding vraagt om een zorgvuldige aanpak. Onevenredige bedingen werken in het nadeel van de werkgever.

Aanpassing van de arbeidsvoorwaarden

Linea rechta adviseert u graag over de mogelijkheid tot wijziging van de arbeidsvoorwaarden. Ook voeren we deze aanpassingen natuurlijk door in de relevante documenten.

In principe kunt u als werkgever niet zomaar eenzijdig arbeidsvoorwaarden veranderen. Er zijn echter situaties waarin dit wel mogelijk is. Door het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding in een arbeidsovereenkomst helpt u uzelf al flink op weg. Ontbreekt deze, dan betekent dit niet automatisch dat u de arbeidsvoorwaarden niet kunt wijzigen.