Reglementen en protocollen

Linea Rechta kan uw personeelsreglement, gedragscodes, protocollen of huisregels opstellen. Ook toetsen en actualiseren wij bestaande reglementen voor u, zodat uw reglement altijd volledig en up-to-date is.

Reglementen

Met een personeelsreglement zet u op papier wat u van uw werknemers verlangt, en wat ze van u kunnen verwachten. U regelt in detail wat de arbeidsvoorwaarden van een werknemer inhouden. Een personeelsreglement moet dus duidelijk opgesteld worden. U kunt hierbij denken aan bepalingen over:

  • Verlofdagen en bijzonder verlof
  • Studie(kosten)
  • Meldings- en controlevoorschriften bij ziekte
  • Leaseregelingen

U kunt natuurlijk ook huisregels opstellen van uw organisatie en deze opnemen in het reglement. Hierbij kunt u denken aan:

  • Werk- en pauzetijden
  • Rokersbeleid
  • Veiligheid

Protocollen

Door de toename van het gebruik van social media raden we aan om ook een e-mail- en internetprotocol vast te stellen. Hierdoor zijn uw werknemers op de hoogte van het gevoerde beleid en de gehanteerde regels, en staat u sterker bij eventuele conflicten. Dit soort protocollen kunnen deel uitmaken van het personeelsreglement.