Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. In de praktijk behandelt het nog alleen de lopende zaken. Politiek gevoelige onderwerpen staan in de ijskast totdat een nieuw kabinet erover beslist. Met een totale lijst van 250 onderwerpen is de ijskast behoorlijk vol. Linea Rechta pikte er 4 uit waarvan de kans het grootst is dat u ermee te maken krijgt.

Geen compensatie?
Werkgevers ervaren de vergoeding die u een medewerker na 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet betalen als onrechtvaardig. Het wetsvoorstel Compensatie Transitievergoeding dat voor compensatie zou zorgen, komt misschien helemaal te vervallen. Dat betekent dat u geen compensatie ontvangt van door u betaalde transitievergoedingen. Welke afweging maakt u dan na 2 jaar arbeidsongeschiktheid? Beëindigt u het dienstverband of laat u het ‘slapend’ voortbestaan? Een keuze met mogelijk grote financiële gevolgen. Houd het hoofd koel en laat u goed adviseren.

Wijziging meerlingenverlof
De eerder aangekondigde wijziging van het meerlingenverlof – dat voor een langer verlof moet zorgen – kan toch per 1 april 2018 ingaan.
De wijziging is nu nog onderdeel van het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof waarvan de behandeling is uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is.
Demissionair minister Asscher heeft voorgesteld de wijziging los te koppelen en toe te voegen aan de Verzamelwet SZW 2018.
Kersverse vaders in uw organisatie houden het recht op 2 dagen betaald verlof. De uitbreiding van het kraamverlof naar 5 dagen staat voorlopig nog wel in de ijskast.

Te veel onrust
Het kabinet stelde de werking van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uit. De wet moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid geven dat de Belastingdienst hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband zou betitelen. Maar aan de opvolger van de VAR-verklaring zaten te veel haken en ogen en werkte in de praktijk zelfs averechts. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW zit een half miljoen van de ruim 1 miljoen zzp’ers in Nederland in onzekerheid. Zij lopen opdrachten mis omdat opdrachtgevers bang zijn voor problemen met de fiscus. D