Het kabinet-Rutte II is ‘demissionair’. In de praktijk behandelt het nog alleen de lopende zaken. Politiek gevoelige onderwerpen staan in de ijskast totdat een nieuw kabinet erover beslist. Met een totale lijst van 250 onderwerpen is de ijskast behoorlijk vol. Linea Rechta pikte er 4 uit waarvan de kans het grootst is dat u ermee te maken krijgt.

Geen compensatie?
Werkgevers ervaren de vergoeding die u een medewerker na 2 jaar arbeidsongeschiktheid moet betalen als onrechtvaardig. Het wetsvoorstel Compensatie Transitievergoeding dat voor compensatie zou zorgen, komt misschien helemaal te vervallen. Dat betekent dat u geen compensatie ontvangt van door u betaalde transitievergoedingen. Welke afweging maakt u dan na 2 jaar arbeidsongeschiktheid? Beëindigt u het dienstverband of laat u het ‘slapend’ voortbestaan? Een keuze met mogelijk grote financiële gevolgen. Houd het hoofd koel en laat u goed adviseren.

Wijziging meerlingenverlof
De eerder aangekondigde wijziging van het meerlingenverlof – dat voor een langer verlof moet zorgen – kan toch per 1 april 2018 ingaan.
De wijziging is nu nog onderdeel van het wetsvoorstel voor uitbreiding van het kraamverlof waarvan de behandeling is uitgesteld totdat er een nieuw kabinet is.
Demissionair minister Asscher heeft voorgesteld de wijziging los te koppelen en toe te voegen aan de Verzamelwet SZW 2018.
Kersverse vaders in uw organisatie houden het recht op 2 dagen betaald verlof. De uitbreiding van het kraamverlof naar 5 dagen staat voorlopig nog wel in de ijskast.

Te veel onrust
Het kabinet stelde de werking van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) uit. De wet moest zzp’ers en opdrachtgevers vooraf zekerheid geven dat de Belastingdienst hun werkrelatie achteraf niet als een verkapt dienstverband zou betitelen. Maar aan de opvolger van de VAR-verklaring zaten te veel haken en ogen en werkte in de praktijk zelfs averechts. Volgens werkgeversorganisatie VNO-NCW zit een half miljoen van de ruim 1 miljoen zzp’ers in Nederland in onzekerheid. Zij lopen opdrachten mis omdat opdrachtgevers bang zijn voor problemen met de fiscus. Door het uitstel moet daaraan nu een eind komen. Maakt u dit jaar of volgend jaar ongewild fouten dan legt de Belastingdienst u geen boetes of naheffingen op.

Blijft de wet ongewijzigd in stand?
De Wet werk en zekerheid is voer voor discussie tijdens de kabinetsformatie want niemand is er echt tevreden over. De wet is bedoeld om het ontslagrecht sneller en goedkoper te maken, de rechtspositie van flexwerkers te versterken en meer mensen uit de WW aan het werk te krijgen. In de praktijk blijkt de wet juist het tegenovergestelde te bereiken. VVD en VDA pleiten daarom voor afschaffing van de wet. Terwijl D66, CDA en GroenLinks de wet willen aanpassen. Nog niets is dus zo klaar als een (ijs)klontje.

Linea Rechta volgt de arbeidsrechtelijke ontwikkelingen op de voet. Volgt u ons? (icoon facebook, twitter, linkedin)

Benieuwd naar de andere 246 onderwerpen in de ijskast?
Bekijk de volledige lijst op www.tweedekamer.nl