Wet- en regelgeving

Linea Rechta informeert u over de nieuwe wet- en regelgeving. Ook geven wij aan wat voor consequenties deze wijzigingen hebben voor uw onderneming. Natuurlijk voeren we de noodzakelijke aanpassingen door in documenten of reglementen.

Het arbeids- en sociaal zekerheidsrecht verandert continue. Wij begrijpen als geen ander dat u als ondernemer deze veranderingen niet allemaal bijhoudt . Om een aantal voorbeelden van de afgelopen jaren te noemen :

  • nieuwe vakantiewetgeving
  • modernisering Ziektewet
  • verschuiving AOW-leeftijd
  • bijzondere positie ZZP’er
  • Wet Aanpassing Arbeidsduur

Zo brengt ook de Wet Werk en Zekerheid veel veranderingen met zich mee. Per 1 januari 2015 wijzigt er veel ten aanzien van de proeftijd en concurrentiebeding voor werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Bent u op de hoogte van deze wijzigingen? Een nieuwe wet- en regelgeving heeft vaak (financiële) gevolgen voor uw organisatie. Het is daarom noodzakelijk om deze wijzigingen aan te passen in de arbeidsovereenkomsten en/of andere reglementen zodat u geen risico loopt, zoals bijvoorbeeld met de nieuwe Wet Werk en Zekerheid. Wij adviseren u graag hierover.