Ontslag

Linea Rechta adviseert u graag over de meest effectieve weg om een ontslagprocedure succesvol af te ronden: aanpak, dossieropbouw en de procedure zelf. Ook als u ontslag op staande voet overweegt.

Wilt u tot een beëindiging van een arbeidsovereenkomst komen? Linea Rechta helpt en adviseert over verbetertrajecten, dossieropbouw, zieke werknemers, de ontslagprocedure bij een reorganisatie en natuurlijk ontslag op staande voet.

Verbetertraject en Dossieropbouw

Een verbetertraject en dossier opbouwen kost veel tijd, maar met een goed dossier voorkomt u een hoge ontslagvergoeding. Linea Rechta helpt u graag met het opzetten van een verbetertraject en dossieropbouw van uw werknemer.

In sommige gevallen is het aan te raden eerst een verbetertraject met een werknemer in te zetten. Slaagt het traject dan heeft u weer een goed functionerende werknemer. Slaagt het traject niet dan is het bijkomende voordeel dat u een goed dossier heeft opgebouwd.

Ontslag op staande voet

Soms ontstaan er situaties waarbij u een arbeidsovereenkomst direct wenst te beëindigen. Ontslag op staande voet is de zwaarste vorm van ontslag, hieraan zijn dus strenge voorwaarden gesteld. Overweegt u ontslag op staande voet? Laat u zich dan goed adviseren.

Zo moet er sprake zijn van een zogenoemde dringende reden en het ontslag moet zonder uitstel worden gegeven. Voldoet u niet aan deze voorwaarden of heeft u geen rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden van de werknemer dan loopt u het risico dat de medewerker naar de kantonrechter stapt. Die kan het ontslag vervolgens terugdraaien.

Ontslag bij reorganisatie

Uw organisatie heeft economische problemen, en nu? Wanneer u reorganiseert krijgt u te maken met het afspiegelingsbeginsel. U moet met cijfers onderbouwen dat de voorgaande drie jaar en de prognose voor komend half jaar aanduiden dat het noodzakelijk is een deel van uw werknemers te ontslaan om bedrijfseconomische redenen.