Privacyverklaring

Linea Rechta vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgaan. Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan. Door gebruik te maken van deze website en diensten van Linea Rechta, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Linea Rechta persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails, alle andere personen die contact opnemen met Linea Rechta.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Linea Rechta verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven, danwel persoonsgegevens die Linea Rechta heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

  • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door Linea Rechta, alsmede facturatie van die diensten.
  • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
  • Het onderhouden van contact met u.
  • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
  • Het uitvoeren en analyseren van cliënttevredenheidsonderzoeken.
  • Het verbeteren en beveiligen van de website.

Welke gegevens worden geanalyseerd:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Linea Rechta en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van de website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Linea Rechta en u.

Rechtsgrond

Linea Rechta verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

  • Toestemming
  • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
  • Wettelijke verplichting
  • In verband met een gerechtvaardigd belang

Verwerkers

Linea Rechta kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Linea Rechta sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden