De derde dinsdag in september is elk jaar weer een spektakel van nieuwe plannen en wijzigingen. Ook op het gebied van personeel. Wat staat jou als werkgever te wachten? Linea Rechta pikte er 4 veranderingen op het gebied van arbeidsrecht uit waarvan de kans het grootst is dat je ermee te maken krijgt.

#1 Tegemoetkoming transitievergoeding kleine bedrijven

Iedere werkgever betaalt een transitievergoeding bij ontslag van een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Is er sprake van ontslag van een werknemer die al langer dan 2 jaar ziek is, dan geldt er met ingang van 1 april 2020 recht op een compensatieregeling voor de transitievergoeding. Het kabinet wil kleine bedrijven nu ook tegemoet komen met een compensatieregeling als het ontslag een gevolg is van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

#2 In vaste dienst weer aantrekkelijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel dat werkgevers minder risico lopen wanneer zij mensen een vast contract aanbieden. In dit wetsvoorstel staan de volgende veranderingen:

– Ruimere proeftijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag een maximale proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen. Voor contracten voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar, een proeftijd van maximaal 3 maanden

– Ontbinding bij cumulatie

De mogelijkheid van ontbinding bij cumulatie: een opeenstapeling van omstandigheden, die afzonderlijk onvoldoende basis zijn voor ontslag. Momenteel kan ontbinding van een arbeidsovereenkomst alleen bij een enkelvoudige, doorslaggevende ontslaggrond. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding

– Lagere WW-premie bij vaste contracten dan bij flexibele contracten

– Meer ruimte bij flexibele contracten voor afwijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk. Maximaal 9 maanden in een jaar

  • Aanpassen oproepcontracten
  • Oproepkrachten hoeven niet permanent beschikbaar te zijn. De oproepkracht hoeft aan een oproep geen gehoor te geven als de arbeidsomvang niet of niet du