De derde dinsdag in september is elk jaar weer een spektakel van nieuwe plannen en wijzigingen. Ook op het gebied van personeel. Wat staat jou als werkgever te wachten? Linea Rechta pikte er 4 veranderingen op het gebied van arbeidsrecht uit waarvan de kans het grootst is dat je ermee te maken krijgt.

#1 Tegemoetkoming transitievergoeding kleine bedrijven

Iedere werkgever betaalt een transitievergoeding bij ontslag van een werknemer die minimaal 2 jaar in dienst is geweest. Is er sprake van ontslag van een werknemer die al langer dan 2 jaar ziek is, dan geldt er met ingang van 1 april 2020 recht op een compensatieregeling voor de transitievergoeding. Het kabinet wil kleine bedrijven nu ook tegemoet komen met een compensatieregeling als het ontslag een gevolg is van bedrijfsbeëindiging, pensionering of ziekte.

#2 In vaste dienst weer aantrekkelijk

De Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) heeft als doel dat werkgevers minder risico lopen wanneer zij mensen een vast contract aanbieden. In dit wetsvoorstel staan de volgende veranderingen:

– Ruimere proeftijd

Bij een contract voor onbepaalde tijd mag een maximale proeftijd van 5 maanden worden overeengekomen. Voor contracten voor bepaalde tijd langer dan 2 jaar, een proeftijd van maximaal 3 maanden

– Ontbinding bij cumulatie

De mogelijkheid van ontbinding bij cumulatie: een opeenstapeling van omstandigheden, die afzonderlijk onvoldoende basis zijn voor ontslag. Momenteel kan ontbinding van een arbeidsovereenkomst alleen bij een enkelvoudige, doorslaggevende ontslaggrond. Zoals disfunctioneren of een verstoorde arbeidsverhouding

– Lagere WW-premie bij vaste contracten dan bij flexibele contracten

– Meer ruimte bij flexibele contracten voor afwijken van de ketenbepaling voor terugkerend tijdelijk werk. Maximaal 9 maanden in een jaar

  • Aanpassen oproepcontracten
  • Oproepkrachten hoeven niet permanent beschikbaar te zijn. De oproepkracht hoeft aan een oproep geen gehoor te geven als de arbeidsomvang niet of niet duidelijk is vastgelegd en de oproep niet minstens 4 dagen van te voren bekend is
  • Overgang van opeenvolgende tijdelijke contracten naar dienstverband voor onbepaalde tijd, is verlengd van 2 naar 3 jaar

#3 Mensen met een arbeidsbeperking makkelijker in dienst

Nog teveel mensen met een arbeidsbeperking staan ongewild langs de kant, daarom maakt de regering nieuwe plannen om hen meer kans te geven op een volwaardige baan. Werken moet lonen, ook voor deze groep. Het kabinet werkt aan de volgende plannen;

  • werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen in deeltijd
  • een extra impuls voor matching tussen werkgevers en werknemers
  • regels rondom banenafspraak en quotum vereenvoudigen
  • Wajong-regels logischer organiseren en mensen met een Wajong-uitkering stimuleren tot meer werken of studeren
  • extra impuls voor beschut werk

#4 Meer verlof bij adoptie en bevalling

Per 1 januari 2019 wijzigt de Wet Arbeid en Zorg. Het pleeg- en adoptieverlof verschuift van 2 naar 6 weken. Tijdens onbetaald verlof, dat voor beide ouders geldt, krijgen zij een uitkering ter hoogte van het (maximum)dagloon. Is het de partner van je medewerker die bevalt? Dan heeft de medewerker recht op één week geboorteverlof na de bevalling. Meer verlof bij adoptie en bevalling

Heb je het juridisch nog allemaal op een rijtje, zeker na bovengenoemde wijzigingen?

Linea Rechta checkt met de ‘Juridisch Fit Scan’ jouw overeenkomsten, personeelsdossiers en protocollen op eventuele gaten of onjuistheden. In drie of vier eenvoudige stappen weet je precies of alles in lijn is met actuele wetgeving. Zo sta je altijd sterker.

Meer weten?

Het arbeidsrecht is voor jou logischerwijs geen dagelijkse kost. Wij smullen ervan. Heb je hulp of advies nodig van een arbeidsjurist? Neem contact met ons op. Je ontvangt een helder, duidelijk en begrijpelijk juridisch advies op maat.