In de ontbijtdienst van een hotel werkt een dame elke ochtend van 5 tot 12 uur. Aansluitend fietst ze naar een sportschool waar ze tot ’s avonds laat Zumbalessen geeft. Een interieurbedrijf heeft een timmerman in dienst die in zijn vrije weekenden trappen maakt. Welke bijbanen hebben uw medewerkers? En mag dat zo maar?

In het algemeen zult u geen bezwaar hebben tegen een bijbaan. Een deeltijd medewerker legt u niets in de weg om een fulltime inkomen te verdienen. En u juicht het zelfs toe dat een medewerker in een andere baan bredere ervaring op doet. Maar wat als de dame uit de ontbijtdienst uitgeblust op haar werk komt? En de timmerman trappen maakt voor de concurrent?

Mag ik alle bijbanen verbieden?
Een algemeen verbod op nevenwerkzaamheden is vrijwel altijd ongeldig. U mag alleen activiteiten verbieden die een goed functioneren van de werknemer of uw organisatie benadelen.
Iedereen is vrij om naast het eigen werk ander werk uit te voeren. Het is voor een groot deel aan u persoonlijk wat u uw medewerkers toestaat. Met een nevenwerkzaamhedenbeding maakt u daar samen afspraken over.

Wat is een nevenwerkzaamhedenbeding?
Een nevenwerkzaamhedenbeding is bedoeld om werknemers te verbieden (zonder schriftelijke toestemming) activiteiten buiten het werk om te verrichten. Dat kan gaan om betaalde zakelijke activiteiten maar ook om onbetaald vrijwilligerswerk. Een nevenwerkzaamhedenbeding legt u schriftelijk vast in een apart opgesteld contract, in een clausule in de arbeidsovereenkomst of via de cao.

Verstrengelde belangen
Bij nevenwerkzaamheden speelt het beginsel van goed werknemerschap. Uw werknemer mag geen werkzaamheden verrichten waarbij sprake kan zijn van belangenverstrengeling met de activiteiten die hij voor uw organisatie verricht. Denk aan het aanbieden van producten of diensten die gelijk of bijna gelijk zijn aan die van uw organisatie.

Uitgeblust
Soms zijn nevenwerkzaamheden niet concurrerend maar komt het werk