“Van een nieuwe wet zou je toch verwachten dat die meteen duidelijk is voor iedereen? Kennelijk niet! Neem nou die regelgeving voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Ik moet een werknemer minimaal een maand voor afloop van het contract laten weten of het contract al dan niet verlengd wordt. Maar op welke manieren dat zoal kan, dat is niet bepaald duidelijk.”

De rechter biedt helderheid

Als een nieuwe wet is ingevoerd, blijkt regelmatig dat de uitleg van sommige bepalingen niet helemaal helder is. Een uitspraak van de rechter moet dan duidelijkheid verschaffen. Dat was ook het geval bij bovengenoemde aanzegverplichting bij verlenging of beëindiging van contracten voor bepaalde tijd. In enkele situaties bestond twijfel of de gedane aanzegging rechtsgeldig was.

Aanzeggen bij aangaan arbeidsovereenkomst?

Sommige werkgevers waren bezorgd dat ze in de drukte van alle dag zouden vergeten om het contract voor bepaalde tijd een maand van te voren op te zeggen. Om dit te voorkomen namen zij bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst een bepaling op, die zegt dat de arbeidsovereenkomst op de einddatum niet zal worden verlengd. Slim bedacht, maar is dat toegestaan?

Inmiddels is door meerdere rechters bepaald dat dit inderdaad is toegestaan. Maar let op! Neemt de werkgever zo’n bepaling op, maar wil hij het dienstverband uiteindelijk toch verlengen? Dan moet de werkgever dat uiterlijk één maand voor het einde van het contract nadrukkelijk aan de werknemer kenbaar maken. Ook moet vermeld worden onder welke (arbeids)voorwaarden het contract wordt verlengd.

Ook rechters waarderen WhatsApp!

Bij meningsverschil moet de werkgever bewijzen dat aan de aanzegverplichting is voldaan. Ons advies is dus om de aanzegging tijdig en schriftelijk te doen. Uit enkele uitspraken van de rechters blijkt dat een aanzegging ook door middel van een WhatsApp-bericht kan. Dan moet wel door de werkgever aangetoond worden dat de werknemer het berichtje heeft gelezen en dus de inhoud van het berichtje bij hem bekend is. Dit kan bijvoorbeeld doordat de werknemer op het WhatsApp-bericht reageert.