Bekijk hier de column die 24 november 2015 in Limburg Onderneemt is verschenen.

Waarom moet ik op dinsdag gaan werken? Ik werk al jaren op maandag. Op dinsdag heb ik bovendien geen opvang voor de kinderen. Mijn leaseauto inleveren omdat ik een andere functie krijg? Ik dacht het niet! Al sinds mijn indiensttreding ontvang ik jaarlijks een bonus, daar heb ik recht op! Dit zijn zomaar wat opmerkingen die ik als werkgever te horen krijg. Het lijkt er regelmatig op dat mijn werknemers meer te zeggen hebben dan ik!”

Een verworven recht is ook een recht

Als een werkgever langere tijd een bepaalde situatie in stand houdt zonder daarop te reageren, kan er sprake zijn van een verworven recht. De werknemer mag ervan uitgaan dat het om een blijvend recht gaat, ook al is dat nooit de bedoeling geweest van de werkgever.

De vraag of er al dan niet sprake is van een verworven recht, leidt vaak tot lastige discussies of procedures. Is de conclusie dat er sprake is van een verworven recht, dan kan dat recht niet zomaar gewijzigd worden door de werkgever. Beter is het dus om als werkgever alle regels begrijpelijk en goed vast te leggen en ongewenste situaties te voorkomen.

Alle regels in eigen hand

Het is best moeilijk om ervoor te zorgen dat werknemers goed op de hoogte zijn van alle interne regels en richtlijnen. Bij de indiensttreding van werknemers gaat het vooral om zaken als salaris, werktijden en verlof. Het bespreken van interne regels krijgt dan vaak onvoldoende aandacht. Een goede manier om dit probleem te ondervangen is het opstellen van een personeelshandboek. Daarin kunnen regels opgenomen worden omtrent arbeidsomstandigheden, ziekteverzuim, werktijden, thuiswerken, opleidingen en autoregeling.

Een handboek geeft duidelijkheid en zorgt voor een prettig werkklimaat. Ook zorgt het ervoor dat je als werkgever juridisch ingedekt bent, doord