Het is weer bijna het einde van het jaar. Dit betekent dat verschillende wetswijzigingen binnenkort zullen worden ingevoerd, namelijk op 1 januari 2017. Welke veranderingen die gaan plaatsvinden in de komende periode zijn voor u als werkgever op het gebied van arbeidsrecht belangrijk en/of interessant?

Minimumloon voor 21-jarigen

Het wettelijk minimumloon zal worden ingevoerd vanaf 21 jaar, zodat ook 21-jarigen volwaardig meedraaien op de arbeidsmarkt. Op dit moment is het wettelijk minimumloon pas verplicht vanaf 23 jaar. Door in twee stappen de lonen te verhogen is het doel om in 2017 het minimumloon voor 21-jarigen bereikt te hebben. Daarnaast wordt het minimumjeugdloon verhoogd voor 18-20 jarigen. Heeft u veel jeugdige medewerkers in dienst? Dan zult u meer loonkosten moeten gaan maken. Er wordt op dit moment nog onderzoek gedaan naar de mogelijkheid van een wettelijk minimumuurloon, zodat onderbetaling wordt voorkomen. Op dit moment wordt het minimumloon uitgedrukt per maand, week en dag. Zodra hier meer over bekend wordt, houden we u uiteraard op de hoogte.

Minimumloon bij startup

Als u als ondernemer directeur-groot aandeelhouder (DGA) bent v