Linea Rechta Arbeidsjuristen: betrokken juridisch adviseurs

Maatwerk, transparantie en een deskundige begeleiding

Met elk ruim 20 jaar ervaring als juridisch adviseur begonnen Sandra in ’t Zandt en Nicole Raijer zo’n twee jaar geleden Linea Rechta, een juridisch adviesbureau, gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Vanaf de volgende editie verschijnt er maandelijks een column van hun hand in Limburg Onderneemt waarin ze allerlei aspecten van hun vakgebied belichten. Maar eerst een korte introductie.

De meeste ondernemers houden zich er liever niet mee bezig, maar er aan ontkomen lukt niet. Ieder bedrijf krijgt te maken met specifieke aspecten van de Nederlandse wet- en regelgeving. Onder meer met het arbeidsrecht. Met hun specifieke kennis op dat vlak kunnen Sandra in ’t Zandt en Nicole Raijer werkgevers op meer dan één manier van dienst zijn, vertellen ze. “Bijvoorbeeld waar het arbeidsovereenkomsten betreft. Op het moment dat het om een nieuwe dienstbetrekking gaat, maar ook bij bestaande overeenkomsten. We adviseren over de juiste overeenkomst, stellen deze ook op. Bij bestaande overeenkomsten controleren we of die aan de meest recente wet- en regelgeving voldoen en bieden ondersteuning op het moment dat er wijzigingen moeten worden doorgevoerd.” De klant kan echter voor meer dan dat terecht bij Linea Rechta. Nicole Raijer: “We bieden een totaalpakket, wij adviseren en begeleiden, maar fungeren eveneens als sparringpartner of komen in actie op het moment dat er sprake is van een conflict met een werknemer. Verder stellen we vaak reglementen en protocollen op voor een werkgever. Zoals, heel actueel, protocollen over het gebruik van social media.” Het opstellen van contracten, adviseren bij ziekteverzuim en re-integratietrajecten, het opzetten van verbetertrajecten, verzorgen van ontslagzaken, het maken van een sociaal plan of het begeleiden bij een reorganisatie, Linea Rechta kan de klant bij al deze facetten van het arbeidsrecht van dienst zijn. Het zoeken naar crea